30. 12. 2018.

Indikacije i kontraindikacije za upotrebu keramickih faseta

Indikacije i kontraindikacije za upotrebu keramickih faseta 


  U današnje vreme, zubne fasete (viniri, navlake za zube) su najčešće izrađivani protetski rad. To je tzv. Holivudski osmeh, koji mozemo videti kod velikog broja javnih ličnosti. Keramički viniri, ili fasete predstavljaju estetski najkvalitetnije i najmanje invazivno rešenje za promenu boje, veličine i oblika prirodnih zuba. Za razliku od klasičnih krunica, viniri prekrivaju samo predje strane zuba.

Keramički viniri - Nešković Dent , Novi Sad

Indikacije za izradu faseta su:

  • Modifikacija boje zuba - indikovana je u slučaju intezivnih diskoloracija kakve se viđaju kod
    tetraciklinske prebojenosti, fluoroze, lečenih zuba, zuba koji su starenjem promenili boju,
    oko velikih amalgamskih ispuna itd
  • Promena oblika i položaja zuba - malponirani, rotirani zubi, dijasteme;
  • Funkcionalni razlozi - otvoreni zagrižaj, gubitak okluzalnih, ili inter-proksimalnih kontakata.
  • Prisustvo erozija i različitih defekata na zubnoj površini.

Postavljanje vinira, navlaka za zube

Kontraindikacije i ograničenja:

  • Kod pacijenata sa parafunkcionalnim aktivnostima i navikama, npr. bruksizam,
    grickanje predmeta (olovka, lula);
  • U slučajevima kada je cela površina gleđi oštećena, pa nije moguće ostvariti dobru vezu
  • Mlečni zubi, zubi u nicanju, ili previše fluorisani zubi.
  • Pacijenti sa određenim skeletnim klasama, npr. klasa III, kao i pacijenti sa tete-a-tete zagrižajem;
  • Kod pacijenata sa visokom karijes predispozicijom i lošom oralnom higijenom.


Četkica za zube
Dobra oralna higijena je bitan preduslov za postavljanje zubnih faseta


Stomatološka ordinacija Nešković Dent
Majevička 24, Novi Sad
021 6338 596
065 8494 594
office@sebiadental.com
www.serbiadental.com

Nešković Dent stomatološka ordinacija, Kontakt